۱۰ خرداد ۱۳۹۴
بازدیدها: 938
بدون نظر

******برای دانلود مقالات بطور مستقیم، بر روی عنوان آنها کلیک کنید******

*************************************************************

 

کد E1:

مقاله سال ۲۰۱۴

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Comparative Analysis of Three Topologies of Three-Phase Five Level Inverter

———————————————————————————————-

کد E2:

مقاله سال ۲۰۱۳

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Modelling And simulation of SVPWM Inverter fed permanent magnet brushless DC motor drive

—————————————————————————————————————

کد E3:

مقاله سال ۲۰۱۳

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Symmetrical and asymmetrical controlled three-phase high frequency isolated DC–DC converter

—————————————————————————————————————

کد E4:

مقاله سال ۲۰۱۱

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Study of Variation of THD in a Diode Clamped Multilevel Inverter with respect to Modulation Index and Control Strategy

—————————————————————————————————————

کد E5:

مقاله سال ۲۰۱۱

شبیه سازی در سیمولینک متلب

A Hybrid Cascade Converter Topology With Series-Connected Symmetrical and Asymmetrica Diode-Clamped H-Bridge Cells

—————————————————————————————————————

کد E6:

مقاله سال ۲۰۱۴

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Z-SOURCE MULTILEVEL INVERTER FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATION

—————————————————————————————————————

کد E7:

مقاله سال ۲۰۱۳

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Analysis of Behaviour of Induction Motor with Conventional Converter & Matrix Converter

—————————————————————————————————————

کد E8:

مقاله سال ۲۰۱۳

شبیه سازی در سیمولینک متلب

A HYBRID CASCADE CONVERTER TOPOLOGY WITH ADJACENT SWITCHING TECHNIQUE

—————————————————————————————————————

کد E9:

مقاله سال ۲۰۰۵

شبیه سازی در سیمولینک متلب

A Three-Phase Step-Up DC-DC Converter with a Three-Phase High Frequency Transformer

—————————————————————————————————————

کد E10:

مقاله سال ۲۰۱۲

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Cascade Three-Level AC/AC Direct Converter

—————————————————————————————————————

کد E11:

مقاله سال ۲۰۰۵

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Dynamic Hysteresis Band Control of the Buck Converter With Fast Transient Response

—————————————————————————————————————

کد E12:

مقاله سال ۲۰۱۳

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Simulation Study of the Three-Phase Flying Capacitor Inverters: Modulation Strategies and Applications

—————————————————————————————————————

کد E13:

مقاله سال ۲۰۱۴

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Indirect Matrix Converter with Unity Voltage Transfer Ratio for Ac To Ac Conversion

—————————————————————————————————————

کد E14:

مقاله سال ۲۰۱۴

شبیه سازی در سیمولینک متلب

A New Nine Level Inverter with Reverse Voltage Topology

—————————————————————————————————————

کد E15:

مقاله سال ۲۰۱۰

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Multiphase Multilevel Modular DC-DC Converter for High Current High Gain TEG Application

—————————————————————————————————————

کد E16:

مقاله سال ۲۰۱۰

شبیه سازی در سیمولینک متلب

A Single-Stage AC/DC Converter With High Power Factor, Regulated Bus Voltage, and Output Voltage

—————————————————————————————————————

کد E17:

مقاله سال ۲۰۰۹

شبیه سازی در سیمولینک متلب

SIMULATION OF SOFT SWITCHING BASED RESONANT DC-DC CONVERTER

—————————————————————————————————————

کد E18:

مقاله سال ۲۰۰۵

شبیه سازی در سیمولینک متلب

A Three-Phase Step-Up DC-DC Converter with a Three-Phase High Frequency Transformer

—————————————————————————————————————

کد E19:

مقاله سال ۲۰۱۳

شبیه سازی در سیمولینک متلب

A SINUSOIDAL PWM SCHEME FOR NEUTRAL POINT CLAMPED FIVE LEVEL INVERTER

—————————————————————————————————————

کد E20:

مقاله سال ۲۰۱۲

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Performance of Sinusoidal Pulse Width Modulation based Three Phase Inverter

—————————————————————————————————————

کد E21:

مقاله سال ۲۰۰۶

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Modeling and Simulation of 48-pulse VSC Based STATCOM Using Simulink’s Power System Blockset

—————————————————————————————————————

کد E15-22:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

MPPT with Single DC-DC Converter and Inverter for Grid Connected Hybrid Wind-Driven PMSG-PV System

—————————————————————————————————————

کد E15-23:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

—————————————————————————————————————

کد E15-24:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

—————————————————————————————————————

کد E15-25:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

—————————————————————————————————————

کد E15-26:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Robust Sliding-Mode Control Design for a Voltage Regulated Quadratic Boost Converter

—————————————————————————————————————

کد E15-27:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

A Non isolated Multi input Multi output DCDC Boost Converter for Electric Vehicle Application

—————————————————————————————————————

کد E15-28:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Speed and Current Sensor Fault Detection and Isolation Technique for Induction Motor Drive Using Axes Transformation

—————————————————————————————————————

کد E15-29:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Multi cell Switched-Inductor/Switched-Capacitor Combined Active-Network Converters

—————————————————————————————————————

کد E15-30:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Robust Control for PWM-Based DCDC Buck Power Converters With Uncertainty Via Sampled-Data Output Feedback

—————————————————————————————————————

کد E15-31:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Modular Multilevel DC/DC Converters With Phase-Shift Control Scheme for High-Voltage DC-Based Systems

—————————————————————————————————————

کد E15-32:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Analysis and Design Considerations of LLCC Resonant Multi output DC/DC LED Driver With Charge Balancing and Exchanging of Secondary Series Resonant Capacitors

—————————————————————————————————————

کد E15-33:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Naturally Clamped Zero-Current Commutated Soft-Switching Current-Fed Push Pull DC/DC Converter: Analysis, Design, and Experimental Results

—————————————————————————————————————

کد E15-34:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

A High Gain Input-Parallel Output-Series DC/DC Converter With Dual Coupled Inductors

—————————————————————————————————————

کد E15-35:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

A Novel Load Adaptive ZVS Auxiliary Circuit for PWM Three-Level DCDC Converters

—————————————————————————————————————

کد E15-36:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Hybrid Transformer ZVS/ZCS DCDC Converter With Optimized Magnetics and Improved Power Devices Utilization for Photovoltaic Module Applications

—————————————————————————————————————

کد E15-37:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Hybrid-Type Full-Bridge DC/DC Converter With High Efficiency

—————————————————————————————————————

کد E15-38:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Universal Integrated Synchronization and Control for Single-Phase DC/AC Converters

—————————————————————————————————————

کد E15-39:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

—————————————————————————————————————

کد E15-40:

مقاله  IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

—————————————————————–

—————————————————————————————————————

کد E15-41:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Swinging Bus Operation of Inverters for Fuel Cell Applications With Small DC-Link Capacitance

—————————————————————————————————————

کد E15-42:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Power Controllability of a Three-Phase Converter With an Unbalanced AC Source

—————————————————————————————————————

کد E15-43:

مقاله IEEE Conference 2013

شبیه سازی در سیمولینک متلب

A Novel Control Strategy of Suppressing DC Current Injection to the Grid for Single-Phase PV Inverter

—————————————————————————————————————

کد E15-44:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Switching State Vector Selection Strategies for Paralleled Multilevel Current-Fed Inverter Under Unequal DC-Link Currents Condition

—————————————————————————————————————

کد E15-45:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

A High-Efficiency MOSFET Transformerless Inverter for Non isolated Micro inverter Applications

—————————————————————————————————————

کد E15-46:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Frequency Adaptive Selective Harmonic Control for Grid-Connected Inverter

—————————————————————————————————————

کد E15-47:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

An Extended Lyapunov-Function-Based Control Strategy for Single-Phase UPS Inverters

—————————————————————————————————————

کد E15-48:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

A High Power Factor, Electrolytic Capacitor-Less AC-Input LED Driver Topology With High Frequency Pulsating Output Current

—————————————————————————————————————

کد E15-49:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Design and Implementation of a Single-Stage Driver for Supplying an LED Street-Lighting Module With Power Factor Corrections

—————————————————————————————————————

کد E15-50:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Power Flow Analysis and Critical Design Issues of Retrofit Light-Emitting Diode (LED) Light Bulb

—————————————————————————————————————

کد E15-51:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Proportional-Integral (PI) Compensator Design of Duty-Cycle-Controlled Buck LED Driver

—————————————————————————————————————

کد E15-52:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

A Current-Sourced LED Driver Compatible With Fluorescent Lamp Ballasts

—————————————————————————————————————

کد E15-53:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Filter Capacitor Minimization in a Flyback LED Driver Considering Input Current Harmonics and Light Flicker Characteristics

—————————————————————————————————————

کد E15-54:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

A Novel Primary-Side Controlled Universal-Input ACDC LED Driver Based on a Source-Driving Control Scheme

—————————————————————————————————————

کد E15-55:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

PFC Cuk Converter-Fed BLDC Motor Drive

—————————————————————————————————————

کد E15-56:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Investigation and Suppression of Harmonics Interaction in High-Power PWM Current-Source Motor Drives

—————————————————————————————————————

کد E15-57:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Predictive Torque Control Scheme for Three-Phase Four-Switch Inverter-Fed Induction Motor Drives With DC-Link Voltages Offset Suppression

—————————————————————————————————————

کد E15-58:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Deterioration Monitoring of DC-Link Capacitors in AC Machine Drives by Current Injection

—————————————————————————————————————

کد E15-59:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Optimal Low Switching Frequency Pulse width Modulation of Nine-Level Cascade Inverter

—————————————————————————————————————

کد E15-60:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Modular Multilevel Converter With an Adaptive Observer of Capacitor Voltages

—————————————————————————————————————

کد E15-61:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Hybrid Multicarrier Modulation to Reduce Leakage Current in a Transformer less Cascaded Multilevel Inverter for Photovoltaic Systems

—————————————————————————————————————

کد E15-62:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Optimal Lowest-Voltage-Switching for Boundary Mode Power Factor Correction Converters

—————————————————————————————————————

کد E15-63:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

A Three-Level Quasi-Two-Stage Single-Phase PFC Converter with Flexible Output Voltage and Improved Conversion Efficiency

—————————————————————————————————————

کد E15-64:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

A Stepping On-Time Adjustment Method for Interleaved Multichannel PFC Converters

—————————————————————————————————————

کد E15-65:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Three-Level Single-Phase Bridgeless PFC Rectifiers

—————————————————————————————————————

کد E15-66:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

A Fully Integrated Three-Level Isolated Single-Stage PFC Converter

—————————————————————————————————————

کد E15-67:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

A Digitally Controlled Critical Mode Boost Power4 Factor Corrector With Optimized Additional On Time and Reduced Circulating Losses

—————————————————————————————————————

کد E15-68:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Bridgeless PFC-Modified SEPIC Rectifier With Extended Gain for Universal Input Voltage Applications

—————————————————————————————————————

کد E15-69:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Time-Varying Compensation for Peak Current-Controlled PFC Boost Converter

—————————————————————————————————————

کد E15-70:

مقاله IEEE Transaction 2015

شبیه سازی در سیمولینک متلب

Improved Selective Harmonics Elimination Scheme With Online Harmonic Compensation for High-Power PWM Converters

—————————————————————————————————————

—————————————————————–

***برای خرید پروژه های شبیه سازی با ایمیل زیر در ارتباط باشید***

mehdi23ampayer@yahoo.com

——————————————————————