۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بازدیدها: 171
بدون نظر

کنترل مستقیم گشتاور به دلیل سادگی و داشتن سرعت پاسخ بالا به تغییرات گشتاور یکی از کارآمدترین روش های کنترل موتورهای الکتریکی به شمار می رود که می توان آن را برای انواع ماشین های الکتریکی به کار گرفت. کنترل گشتاور مستقیم در موتورهای الکتریکی امکان عملکرد بهتر موتور با استفاده از روش های کنترل ساده را فراهم می کند. یکی از بهترین روش ها که می توان آن را پیشرفته ترین روش کنترل موتورهای الکتریکی نامید، کنترل مجزای شار مغناطیسی و گشتاور می باشد. به همین دلیل است که در گذشته ماشین های الکتریکی dc نقش مهمی را در صنعت بازی میکردند زیر آنها دارای درایو های ساده ای بودند که به راحتی شار مغناطیسی و گشتاور به ترتیب توسط جریان استاتور و رتور کنترل می شد. پس از آن تئوری کنترل مبتنی بر میدان مطرح شد که در موتورهای القایی مورد استفاده قرار میگیرد. این روش کنترل یک روش کنترل مقاوم و در عین حال عملکرد دینامیکی موتور را بهبود می دهد. سپس روش کنترل گشتاور مستقیم به دلیل پیاده سازی آسان و پاسخ دینامیکی سریع معرفی شد.

روش کنترل DTC

کنترل مستقیم گشتاور به دلیل سادگی و داشتن سرعت پاسخ بالا به تغییرات گشتاور یکی از کارآمدترین روش های کنترل موتورهای الکتریکی به شمار می رود که می توان آن را برای انواع ماشین های الکتریکی به کار گرفت. دیاگرام پایه روش کنترل DTC در شکل ۱ نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می کنید موتور از طریق مبدل الکترونیک قدرت به شبکه متصل می شود. مقادیر لحظه ای شار و گشتاور استاتور با استفاده از یک تخمین زن حلقه بسته محاسبه می شوند. در این روش کنترل شار استاتور و گشتاور را میتوان بصورت مستقل از هم و توسط انتخاب مناسب الگوی کلیدزنی اینورتر کنترل کرد. کنترل مستقیم گشتاور به دلیل سادگی و داشتن سرعت پاسخ بالا به تغییرات گشتاور یکی از کارآمدترین روش های کنترل موتورهای الکتریکی به شمار می رود که می توان آن را برای انواع ماشین های الکتریکی به کار گرفت.

DTC