۲۰ اسفند ۱۳۹۷
بازدیدها: 134
بدون نظر

امروزه به دلیل پیچیدگی ها شبکه های قدرت و ورود بارهای سنگین نظیر کوره های القایی نیاز به استفاده از جبرانسازهای توان راکتیو افزایش یافته است. با توجه به اینکه استفاده از بانکهای خازنی کنترل پذیری سیستم را کاهش می دهد، مبدل های الکترونیک قدرت نقش اساسی در انعطاف پذیری سیستم قدرت بازی می کنند.

مقدمه

یکی از جبرانسازهای توان راکتیو استاتیک است که در شبکه های ac مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه از یک مبدل منبع ولتاژ و یک راکتور تشکیل شده است که می تواند توان راکتیو را به شبکه عرضه و یا دریافت کند. Statcom همچنین می تواند توان اکتیو را نیز عرضه کند که برای دستیابی به این هدف باید توان آن را تامین کنیم و در کنار لینک dc یک باتری قرار دهیم. شکل زیر ساختار یک Statcom  را نشان می دهد. این عنصر برای برقرای تعادل بین عرضه و تقاضای توان ضروری می باشد. زیرا در صورت از بین رفتن تعادل توان، ولتاژ و فرکانس سیستم از مقادیر مطلوب خود فاصله می گیرند و ممکن است سیستم رو به خاموشی برود. کنترل ولتاژ و توان راکتیو مناسب، یکی از مهمترین فاکتورهای بهره برداری پایدار سیستم قدرت می باشد.

statcom

در ساختار Statcom معمولا از یک ترانسفورماتور هم استفاده می شود تا علاوه بر داشتن خاصیت سلفی، دامنه ولتاژ را نیز کاهش دهد. مطابق با شکل فوق اگر:استتکام

مشخصه V-I:

با کنترل دامنه  نسبت به  می توان هر جریانی را از شبکه کشید. بنابراین، کل صفحه V-I می تواند نقطه کار باشد. البته تا جایی که ولتاژ و جریان به حد ماکزیمم خود برسند.

مشخصه statcom

علت شیبدار بودن خطوط بالا این است که هر چه که به سمت حالت خازنی می رویم،  V_svc بزرگتر از V_bus  می شود و Statcom از نظر ولتاژی سریعتر محدود می شود. با توجه به انعطاف چذیری کنترل Statcom، این عنصر سیستم قدرت می تواند به صورت منبع جریان و یا منبع ولتاژ عمل نماید. که اگر آن را طوری کنترل کنیم که جریان ثابتی به شبکه تزریق کند، به صورت منبع جریان و اگر آن را طوری کنترل کنیم که همیشه ولتاژ ثابتی در خروجی داشته باشد، به صورت منبع ولتاژ عمل می کند. در ادامه به تشریح مدل دقیق Statcom در سیولینک متلب می پردازیم.