66666
55577777

اینورتر پل H تکفاز هفت سطحی

89,000 تومان


توضیحات محصول

در این پروژه که در سیمولینک متلب انجام شده، یک مبدل پل H آبشاری تکفاز هفت سطحی شبیه سازی شده است. این مبدلها معمولا در سیستم های فتوولتاییک مورد استفاده قرار میگیرند. توپولوژی چند سطحی شامل چندین سلول پل H است که بصورت سری بهم متصل شده اند.