wind t

بررسی و تحلیل اقتصادی بکارگیری واحدهای ذخیره انرژی باتری در کنار نیروگاه بادی

250,000 تومان


توضیحات محصول

این سمینار با مطالعه ویژگی ها و مشخصات سیستم های ذخیره ساز انرژی رایج، بهترین گزینه را برای استفاده در نیروگاه بادی مشخص کرده و سپس با توجه به الگوی باد موجود در منطقه و ظرفیت نیروگاهی نصب شده، بهینه ترین اندازه ظرفیت سیستم ذخیره ساز را ارائه می دهد. در ادامه با در نظر گرفتن فرسایش باتری ها در هنگام شارژ و دشارژ و مد نظر قرار دادن عمر مفید آنها و با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مناسب، بهینه ترین حالت استفاده از توان تولیدی را برای بهبود قابلیت اطمینان سیستم بدست آوریم.

موضوعات ارائه شده در این سمینار عبارتند از:

  1. ساختار ریزشبکه و تولید توزیع شده
  2. روش های تعیین ظرفیت بهینه باتری
  3. تعیین ظرفیت بهینه با استفاده از اگوریتم های فراابتکاری
  4. شبیه سازی و نتایج

بخشی از فصل اول این سمینار در ادامه آمده است.

امروزه منابع انرژی تجدیدپذیر یک جایگزین بسیار جدی برای تولید انرژی الکتریکی هستند. به اتمام رسیدن منابع سوخت های فسیلی و آلودگی های زیست محیطی استفاده از آنها و ادامه روند گرمتر شدن کره زمین، نقش بسیار مهمی را در این حرکت و جابجایی ایفا نموده است. منابع انرژی تجدیدپذیر می توانند یک روش جدیدی را برای حل این مشکل طبیعی ایفا نمایند. در طول توسعه آنها دیگر آلودگی وجود نداشته و در زمان بهره برداری هم فاقد آلودگی می باشند. اگر چه که امکان تولید الکتریسیته قابل اعتماد و عظیمی توسط این منابع وجود دارد ولی این منابع هنوز به طور شایسته ای مورد استفاده قرار نگرفته اند. کشور ایران دارای یک پتانسیل خوبی برای تولید الکتریسیته توسط انرژی بادی بخاطر موقعیت خاص جغرافیایی اش می باشد. مطالعات و ارزیابی های صورت گرفته برای برآورد پتانسیل نیروی باد در کشور ایران مشخص می سازد که در ۲۶ منطقه در کشور (دربرگیرنده بیش از ۴۵ سایت مناسب) ظرفیت اسمی سایت ها با یک بازدهی تقریبی ۳۳% ، در حدود ۶۵۰۰ مگاوات می باشد. لازم به ذکر است ظرفیت نامی همه نیروگاه های الکتریکی در کشور در حدود ۴۵۰۰ مگاوات می باشد.

روش برنامه ریزی دینامیکی برای افزایش سود

نفوذ واحدهای تولید توان مبتنی بر توربین بادی در سیستم های قدت منجر به توسعه روش های بهره برداری متنوعی شده است. یکی از روش هایی که بیشتر در مقالات برای بهبود پخش توان تولیدی توربین های بادی استفاده شده است، هماهنگی آنها با واحدهای ذخیره کننده انرژی برای جبران تغییرات توان مورد انتظار ناشی از توربین های بادی است. در واقع انحراف توان تولیدی توربین بادی باید به طریقی جبران شود. نفوذ بالای توربین های بادی در سیستم قدرت باعث به وجود آمدن آمدن چالش هایی نظیر پدیده های کیفیت توان، قابلیت اطمینان، حفاظت و کنترل سیستم می شود. نفوذ بالای توربین های بادی در شبکه برق به دلیل ماهیت تناوبی آنها دارای محدودیت است. به همین دلیل ضروری است تا در کنار این واحدها از یک واحد قابل کنترل نظیر سیستم ذخیره کننده انرژی نیز استفاده کنیم. با این وجود استفاده از سیستم ذخیره ساز هزینه بر و برای کاربردهای انرژی تجدیدپذیر جهت کاهش هزینه ها، سایز آن باید به اندازه کافی کوچک باشد. بنابراین نیروگاه های بادی با در نظر گرفتن پارامترهای زیر می تواند اقتصادی باشند.

الف) کاهش دادن هزینه های مربوط به سیستم ذخیره کننده انرژی

ب) کاهش سایز منبع ذخیره ساز انرژی

ج) توسعه روش های دیسپاچینگ موثر

یکی از روش های افزایش سود بهره برداری نیروگاه بادی در بازه های زمانی معین استفاده از روش برنامه ریزی دینامیکی است. به همین منظور استراتژی بهینه سازی برای ماکزیمم کردن درآمد اقتصادی ناشی از برق فروخته شده به شبکه با استفاده از مفهوم برنامه ریزی دینامیکی با درنظر گرفتن محدودیت های بهره برداری سیستم ذخیره کننده انرژی و توربین بادی فرموله می شود.

این سمینار دارای فایل شبیه سازی نیز می باشد، در صورت تمایل به خرید فایل شبیه سازی با مدیریت سایت تماس بگیرید.