1

بهبود کیفیت توان سیستم قدرت با D-STATCOM

89,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

A D-STATCOM Scheme using Power Quality Improvement in Power System

مقاله سال ۲۰۱۲

در این پروژه کیفیت توان سیستم قدرت با استفاده از یکی از اداوات فاکتس مورد بررسی قرار میگیرد. D-STATCOM یکی از عناصری است که برای پایداری و بهبود کیفیت توان سیستم توزیع برق مورد استفاده قرار می گیرد.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده و دارای گزارش کار فارسی نیز می باشد.