1
2

ترانسفورماتور فرکانس متغیر

98,000 تومان


توضیحات محصول

ترانسفورماتور فرکانس متغیر یک تکنولوژی جدید برای اتصال شبکه های آسنکرون به یکدیگر است. شبکه های آسنکرون در واقع شبکه هایی هستند که تحت فرکانس های مختلف عمل میکنند و به یکدیگر متصل می شوند. اولین ترانس فرکانس متغیر یا VFT در دنیا در سال ۲۰۰۴ در کبک کانادا مورد بهره برداری قرار گرفت که برای انتقال توان ۱۰۰ مگاوات بین شبکه آسنکرون کبک (کانادا) و شبکه نیویورک (امریکا) استفاده شد.  ساختار و ویژگیهای این ترانسفورماتور به گونهای است که میتواند بین دو شبکه با فرکانسهای متفاوت نیز عمل کند. ترانسفورماتور فرکانس متغیر از یک ماشین گردان که بسیار شبیه ماشینهای القایی معمولی است تشکیل شده است. این ترانسفورماتور همانند یک مبدل پشت به پشت عمل میکند. با این تفاوت که مسائل مهمی از قبیل هارمونیک و رزونانس در شبکه هایی که از VFT استفاده میکنند، وجود ندارد. کنترل جهت و مقدار توان انتقالی بین دو شبکه آسنکرون که توسط ترانسفورماتورهای فرکانس متغیر به یکدیگر متصل شدهاند، توسط موتور dc و درایور کنترل کننده سرعت متغیر آن صورت میگیرد. این ترانسفورماتورها میتوانند به عنوان یک جایگزین مناسب برای مبدل الکترونیک قدرت ذکر شده باشد. این مقاله به مرور کلی در مورد اجزای اصلی و بررسی ساختار یک VFT مدل سازی و کاربردها و نمونه های عملی ترانسفورماتورهای فرکانس متغیر می پردازد.

این پروژه که در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است، شامل یک شبکه آسنکزون است که ۵۰۰ وات توان از سیستم قدرت ۲ به سیستم قدرت ۱ منتقل میشود.