1
23

راه اندازی موتور القایی با مبدل ماتریسی

89,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

Induction Motor Fed With Matrix Converter

مقاله سال ۲۰۱۳

نوع ژورنال: ITSI Transactions on Electrical and Electronics Engineering (ITSI-TEEE)

مبدل های ماتریسی نوعی جدید از مبدل های الکترونیک قدرت هستند که از ۹ کلید دو جهته تشکیل شده است که این امکان را به وجود می آورد تا هر فاز خروجی به هر فاز ورودی متصل شود. این مبدل یک مبدل ac به ac است از طریق اتصال مستقیم به یک منبع سه فاز بدون هیچ گونه لینک dc برای تولید ولتاژ سه فاز با دامنه و فرکانس متغیر به بار متصل میشود. مهمترین مزیت مبدل های ماتریسی حذف لینک dc است. همچنین در این مبدل تلفات کلید زنی صفر می باشد. استراتژی که برای مدولاسیون در این مبدل استفاده می شود، روش بردار فضایی یا space vector modulation است که مشخصه هارمونیکی خوبی در حالت های مختلف کلید زنی نشان میدهد.

پروژه حاضر که شبیه سازی یک مقاله است در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است.