اینورتر
شکل موج PWMالگوی کلیدزنی

شبیه سازی اینورتر با کلیدزنی PWM در دیگسایلنت

250,000 تومان


توضیحات محصول

در این پروژه یک اینوتر VSI در محیط نرم افزار دیگسایلنت شبیه سازی شده است. برای کنترل اینورتر و تولید پالسهای کلیدزنی از زبان شبیه سازی DSL استفاده شده است. الگوری PWM بصورت دینامیکی مدلسازی شده و به اینورتر اعمال می شود.