four leg inverter

شبیه سازی اینورتر چهار ساق

650,000 تومان


توضیحات محصول

در این پروژه که در نرم افزار دیگسایلنت پاور فاکتوری شبیه سازی شده است، یک اینورتر چهار ساق بصورت دینامیکی و استاتیکی شبیه سازی شده است. هدف اصلی این پروژه این است که با استفاده از سیم نول و ساق چهارم اینورتر بتوانیم پروفیل ولتاژ را در حضور بارهای نامتعادل در خروجی اینورتر بهبود دهیم. به منظور کنترل این اینورتر از شبیه سازی DSL در دیگسایلنت استفاده شده است. DSL این قابلیت را به ما می دهد تا سیستم های کنترلی را پیاده سازی کرده و بر روی اینورتر سوار کنیم. مدار معادل سیستم کنترل این اینورتر در شکل زیر نشان داده شده است. این پروژه براساس یک مقاله ژورنالی که لینک آن در ادامه آمده است شبیه سازی شده است.

دانلود مقاله مرجع شبیه سازی

control diagram