خودرو الکتریکی هایبرید

شبیه سازی خودرو الکتریکی هایبرید

275,000 تومان


توضیحات محصول

در این پروژه یک دستگاه خودرو الکتریکی هایبریدی در سمولینک متلب شبیه سازی شده است. در این شبیه سازی مودهای کاری مختلف خودرو الکتریکی در یک سیکل کامل نشان داده می شوند. با توجه به اینکه این خودرو مدل هایبرید است دارای دو سیستم محرکه یکی الکتریکی و دیگری احتراقی می باشد. خروجی توان هر یک از این محرکه ها به گیربکس منتقل می شود. در واقع این خودرو شبیه سازی شده دارای سه قسمت اصلی می باشد که عبارتند از: سیستم محرکه الکتریکی، سیستم محرکه احتراقی و مدل دینامیکی خودرو.

سیستم الکتریکی خودرو شامل مبدل الکترونیک قدرت DC-DC، ژنراتور و موتور الکتریکی و باتری می باشد. در حالیکه سیستم احتراق داخلی یا همان سیستم مبتنی بر سوخت شامل یک موتور احتراق داخلی ۶۰۰۰ دور (که به صورت دینامیکی شبیه سازی شده است) و یک گاورنر کنترل سرعت می باشد. خروجی این سیستم های محرکه به صورت انتخابی به گیربکس متصل می شود و خروجی گیربکس (که به صورت دینامیکی شبیه سازی شده است) به مدل دینامیکی خودرو اعمال می شود.