میکروگرید

شبیه سازی ریزشبکه هیبریریدی: پیل سوختی، فتوولتاییک، باتری

79,000 تومان

دسته:

توضیحات محصول

در این پروژه که در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است، یک ریزشبکه هیبریدی متشکل از ۳ واحد تولید پراکنده پیل سوختی، سلول خورشیدی و بانک باتری شبیه سازی شده است. این ریزشبکه قابلیت عملکرد جزیره ای یا متصل به شبکه توزیع را دارد. در این ریزشبکه از یک کلید قدرت برای جداسازی یا وصل ریزشبکه به شبکه توزیع استفاده می شود.

این شبیه سازی مناسب برای افرادی است که پایان نامه آنها در زمینه انرژی های نو و ریزشبکه می باشد. این ریزشبکه قابل توسعه بوده و برای بررسی مسائل کیفیت توان، پایداری و کنترل می توان از آن بعنوان مدل نمونه استفاده کرد.