1

شبیه سازی مبدل باک- بوست

8,000 تومان


توضیحات محصول

مبدل باک بوست همان طور که از اسمش مشخص است ترکیبی از مبدلهای باک و بوست است. نوعی مبدل DC-DC است که می‌تواند به صورت افزاینده یا کاهنده به کار رود. در این مدل که آن را می‌توان به نوعی هم ارز فلای بک دانست از تنها از یک سلف به جای ترانسفورماتور استفاده میگردد. باک و بوست وهمچنین عملکرد باک بوست را می‌توان به عنوان یکی از مفاهیم رلوکتانس در القاگر دانست که در این مدارات القاگر(سلف) به سرعت توسط جریان شارژ میگردد و با ذخیره انرژی در میدان مغناطیسی در وضعیت دیگری این انرژی را به مدار انتقال میدهد.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است.