1

شبیه سازی اینورتر دیود کلمپ با مدولاسیون بردار فضایی

90,000 تومان


توضیحات محصول

روش مدولاسیون بردار فضایی یکی از روشهای کلید زنی پایه در مبدلهای الکترونیک قدرت می باشد. روش مدولاسیون بردار فضایی یا SVPWM از روش SPWM الهام گرفته شده است. در این پروژه یک اینورتر سه فاز و سه ساق شبیه سازی میشود. روشی که برای تبدیل dc به ac استفاده میشود، مدولاسیون پهنای پالس با بردار فضایی است. اینورترهای دیود کلمپ یکی از متداول ترین مبدل های الکترونیک قدرت هستند که به وفور در سیستم های انرژی نو و یا تولید پراکنده مانند سلول خورشیدی مورد استفاده قرار میگیرند. اینورتر دیود کلمپ معمولا به صورت سه ساق بوده و در هر ساق آن ۴ کلید الکترونیک قدرت و ۲ دیود قرار دارند. البته با توجه به پیشرفت علم در حوزه الکترونیک امروزه اینورتر دیود کلمپ با ساختارهای متفاوتی ساخته و ارائه می شود. بحث ما در اینجا بر روی اینورتر دیود کلمپ سه ساق است.

 

نمایش بردار فضایی مقادیر سه فاز به صورت رابطه بالا هستند که در رابطه بالا x میتواند ولتاژ یا جریان باشد. اگر برایند بردارهای Va و Vb و Vc را رسم کنیم به شکل زیر خواهیم رسید.

بردار برایند بالا درواقع زمانی را نشان می دهد که ممکن است در آن زمان کلیدی را وصل و یا قطع کند که این بستگی به توپولوژی مدار دارد.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است.

همچنین می توانید بخوانید:

اصول پیاده سازی مدولاسیون پهنای پالس بردار فضایی