شنت

شبیه سازی موتور dc شنت در سیمولینک متلب

49,000 تومان


توضیحات محصول

در این پروژه موتور dc شنت در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است.

موتور DC با تحریک شنت  دارای دو بخش اصلی به شرح زیر می باشد .

  • ۱- استاتور:به قسمت ثابت موتور استاتور (Stator) گفته می شود .
  • ۲- روتور: به بخش متحرک ( با حرکت دوار ) موتور روتور یا آرمیچر گفته می شود.

روتور و استاتور نیز هر کدام شامل قسمت سیم پیچی شده و هسته می باشند. در هر دو بخش، هسته وظیفه تمرکز و هدایت میدان را دارد و معمولا از آهن تراس که نفوذپذیری مغناطیسی بالایی دارد ساخته می شود.

اجزاء مختلف موتور DC

استاتور

استاتور قطعه ثابت موتور های DC می باشد. با عبور جریان از داخل سیم پیچی آن، میدان مغناطیسی در جهت ثابت تولید می شود. این میدان در تقابل با میدان مغناطیسی تولیدی روتور، موجب تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی می شود.

این قسمت شامل دو بخش اصلی زیر است:

۱- هسته: تمرکز شار و جلوگیری از هدر رفت میدان مغناطیسی.
۲- سیم پیچ: با اتصال به منبع تغذیمه، میدان مغناطیسی تولید می کند.

روتور

روتور قطعه متحرک موتور های DC می باشد. این قطعه با ایجاد میدان مغناطیسی در جهت خاصی نسبت به استاتور باعث بوجود آمدن یک نیرو دورانی در روتور شده و همین امر باعث چرخیدن روتور یا همان آرمیچر می شود. بنابراین وظایف روتور عبارتند از:

۱- ایجاد میدان
۲- تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی و چرخیدن

روتور شامل سه قسمت اصلی است:

۱- بوبین یا مولد میدان مغناطسی : ایجاد میدان مغناطیسی
۲- کموتاتور : ایجاد جریان الکتریکی در سیم پیچ های روتور به نحوی که بهترین گشتاور ایجاد شود.
۳- هسته: وظیفه متمرکز کردن شارهای مغناطیسی تولیدی

اساس کار موتور DC

سیم پیچ استاتور موتور DC توسط یک منبع خارجی تغذیه می شوند. در نتیجه در آن جریان جاری شده و یک میدان یکنواختی را زیر قطب ها به وجود می آورد(منظور قطب محلی از استاتور است که سیم پیچ دور آن پیچیده شده است). حال اگر آرمیچر نیز توسط منبع خارجی و یا جریان خود استاتور تغذیه شود یک میدان مغناطیسی در آرمیچر نیز پدید خواهد آمد. از برهم کنش میدان های استاتور و آرمیچر، چرخش حاصل می شود که نتیجه آن تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی خواهد بود.

طرز کار موتور DC باتحریک شنت

در موتور DC با تحریک شنت یا به طور خلاصه موتور DC شنت، مدار تحریک ( سیم پیچ استاتور) با مدار آرمیچر (سیم پیچ روتور) به صورت موازی ارتباط پیدا می کند (از این رو این موتور را شنت نام گذاری می کنند). به طور کلی این نوع موتور نیازی به دو منبع تغذیه برای سیم پیچ های میدان و آرمیچر ندارد و تنها با اتصال یک منبع تغذیه مشترک به این دو سیم پیچ، موتور شروع به کار می کند. طرح ساختمانی و مدار معادل الکتریکی این نوع موتور در شکل های زیر ترسیم شده است. سیم پیچی تحریک با تعداد دور زیاد برای جریان کم به دور قطب های استاتور پیچیده شده است. سیم پیچی تحریک با سیم پیچی آرمیچر به صورت موازی متصل شده اند.

ویژگی های موتور DC باتحریک شنت

۱ – نباید تحت بار زیاد قرار گیرند.
۲- مزیت استفاده از میدان تحریک شنت، توانایی درایو سرعت متغیر برای ارائه کنترل مستقل آرمیچر و میدان می باشد.

کاربردها

این نوع موتور‌ها نباید در زیر بار سنگین راه اندازی شوند، چون جریان آرمیچر آن بیش از حد زیاد شده و به آن صدمه می‌زند، بیشترین کاربرد این موتور در باز‌های ثابت مانند هواکش‌های صنعتی، دمنده‌ها و… است.

۱- دمنده ها
۲- هواکش های صنعتی