7
مشخصه توان-ولتآژمشخصه ولتاژ-جریان

شبیه سازی نیروگاه فتوولتاییک در دیگسایلنت

250,000 تومان


توضیحات محصول

در این پروژه یک نیروگاه فتوولتاییک در نرم افزار دیگسایلنت شبیه سازی شده است. در این پروژه یک واحد تولید کننده ولتاژ DC نقش سلول خورشیدی را بازی میکند که بصورت یک منبع جریان مدل شده است. مشخصه های سلول خورشیدی نظیر آرایه های خورشیدی، مدل بار و معادلات ولتاژ و جریان سلول خورشیدی بصورت دینامیکی توسط زبان شبیه سازی DSL در دیگسایلنت مدل سازی شده اند و سپس به منبع جریان ایده ال لینک شده اند. در این پروژه مشخصه های ولتاژ- جریان و ولتاژ – توان بدست آمده است.