sofc

شبیه سازی پیل سوختی SOFC

69,000 تومان


توضیحات محصول

پیل سوختی اکسید جامد)SOFC( از یک الکترولیت سرامیکی ( ترکیبی از زیرکنا(Zr ) و ایتریا (Y) با فرمول.Zr۰,۹۲Y۰.۰۸O۱,۹۶  می باشد) بجای یک الکترولیت مایع استفاده می کند. الکترود آند ملغمه ای از نیکل وزیرکنیا و الکترود کاتد از جنس منگنیت لانتانیم است . درجه حرارت کارکرد پیل ٧٠٠ الی ١٠٠٠ درجه سانتیگراد می باشد. الکترولیت جامد با الکترودها که از مواد متخلخل مخصوصی تشکیل شده اند، پوشانده شده اند . در دمای بالای عملکرد پیل سوختیSOFC، یونهای اکسیژن)با بارمنفی ( از شبکه کریستالی عبور می کند . وقتی یک سوخت گازی حاوی هیدروژن از آند عبور کند، یک جریان شارژ شده منفی شامل یونهای اکسیژن از الکترولیت عبور می کند تا سوخت را اکسید کنند . اکسیژن ذخیره شده در کاتد معمولا ً از هواگرفته می شود. الکترونهای ایجاد شده در آند از یک بار خارجی (مدار خارجی ) عبور کرده و به کاتد می رود.

پیل سوختی یکی از واحدهای تولید توان در ریزشبکه است. در واقع از پیل سوختی به عنوان یک واحد تولید پراکنده در ریزشبکه استفاده میشود. [

در این پروژه یک پیل سوختی که خروجی آن به یک اینورتر تکفاز متصل میشود، در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است.