کندانسور

شبیه سازی کندانسور نیروگاه بخار در سیمولینک متلب

75,000 تومان

دسته:

توضیحات محصول

کندانسور نوعی مبدل حرارتی است که در آن با خنک کردن یک سیال یا گاز (گرفتن حرارت یک سیال داغ گازی شکل) توسط سیال دیگری مانند آب آن را از حالت گاز به مایع تبدیل می کند. کندانسور نیروگاهی نیز همانند سایر کندانسورها در صنعت در انواع مختلفی ساخته می شود. پر کاربردترین نوع آن پوسته و لوله است که معمولا از درون دسته ای از لوله ها، آب خنک کننده و از اطراف لوله ها بخار یا گاز مورد نظر جریان پیدا می کند (لوله ها یا تیوب ها درون یک پوسته جاسازی شده اند) و بدین ترتیب حرارت از گاز یا بخار داغ به آب خنک کننده منتقل می شود.

استفاده از کندانسور در نیروگاه حرارتی (بخار)

استفاده از کندانسور در نیروگاه حرارتی موجب بهبود راندمان نیروگاه با کاهش دما و فشار بخار خروجی از توربین ها می شود. راندمان یک نیروگاه با استفاده از فرمول T1-T2/T1 به دست می آید که T1 دمای بخار ورودی و T2 دمای بخار خروجی است که هر چه T2 بیشتر کاهش یابد، راندمان افزایش خواهد یافت. با کاهش فشار بخار به کمتر از فشار اتمسفر، امکان کاهش دمای آن نیز بیشتر و بیشتر می شود. در کندانسور نیروگاهی فشار بخار در کمتر از فشار اتمسفر نگه داشته شده و با گردش آب خنک کننده در آن، بخار به آب مایع تبدیل می شود.

اساس کندانسور نیروگاهی

کندانسورها واحدهایی آشنا برای کنترل دما در یخچال ها، سیستم های تهویه مطبوع، پمپ های گرمایی و چیلر ها می باشند.چرخه رانکین اساس کار نیروگاه هایی است که در تمام دنیا ساخته می شود. اساس رانکین بر موارد زیر استوار است.

  • ژنراتور بخار
  • توربین
  • کندانسور بخار
  • پمپ

چرخه رانکین در نیروگاه های جدید دارای اجزای پیچیده تری است اما چهار مورد بالا در تمامی آن ها وجود دارد. در این چرخه آب گرم شده وارد ژنراتور شده تا بخار با دما و فشار بالایی تولید کند. سپس بخار در توربین منبسط شده تا جریان برق را در ژنراتوری که به توربین متصل است تولید کند.

بنابراین کار اصلی کندانسور متراکم کردن گازهای خروجی از توربین برای استفاده مجدد در چرخه جهت افزایش راندمان توربین می باشد. هنگامی که فشار کاری کندانسور کم می شود، (خلا افزایش می یابد) آنتالپی بخار در توربین افت می کند. این باعث افزایش میزان کار توربین می شود (برق خروجی). با کم شدن فشار کندانسور موارد زیر اتفاق می افتد.

  • افزایش خروجی توربین
  • افزایش راندمان
  • کاهش بخار

بنابراین بسیار مقرون به صرفه است که کندانسور در پایین ترین فشار ممکن کار کند.

انواع کندانسور نیروگاهی

دو نوع کندانسور در نیروگاه ها استفاده می شود

  1. تماس مستقیم
  2. صفحه ای

در نوع تماس مستقیم کندانسور، بخار خروجی توربین را مستقیما با آب سرد متراکم می کند. در نوع قدیمی تر کندانسور بارومتریک و نوع جت اساس کار به همین صورت بود. کندانسورهای صفحه ای بیشتر در نیروگاه های جدید استفاده می شود. بخار خروجی از توربین وارد قسمت پوسته ای کندانسور شده و در حالیکه آب در گردش وارد لوله می گردد. منبع گردش آب می تواند کاملا بسته باشد(برج خنک کننده) یا از رودخانه باشد. آب متراکم شده از توربین کندانسه نام دارد که در زیر کندانسور جمع می شود. کندانسه ها دوباره به توربین بخار پمپ شده و چرخه تکرار می شود.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است و دارای گزارش کار انگلیسی می باشد. همچنین قابل ذکر است که این مدل کندانسور بصورت دینامیکی مدل شده است.