6666
22

شبیه سازی DPFC (Distributed Power-FlowController)

125,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

A FACTS Device: Distributed Power-FlowController (DPFC)

مقاله سال ۲۰۱۰   

نوع ژورنال: IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS

 نام عضو جدیدی از ادوات فاکتس DPFC میباشد. Distributed Power-Flow Controller در واقع یک UPFC است که لینک dc در آن حذف شده است. در UPFC توان اکتیو تبادل شده بین مبدل ها از طریق لینک dc تغییر میکند اما در DPFC توان اکتیو از طریق خطوط انتقال در فرکانس هارمونیک سوم تغییر میکند.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است.