1

محدود کننده جریان خطا

69,000 تومان


توضیحات محصول

گسترش و ارتقاء شبکه‌های توزیع، اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه‌های توزیع و موازی کردن شبکه‌ها با یکدیگر به منظور افزایش قابلیت اطمینان سیستم، از جمله عوامل اصلی افزایش جریان اتصال کوتاه در شبکه‌های توزیع می‌باشند. بنابراین، محدودسازی جریان خطا امری ضروری در شبکه‌های توزیع در حال توسعه است. بکارگیری محدودکننده‌های جریان خطا یکی از روش‌های موثر برای کاهش دامنه جریان خطا می‌باشد. عملکرد این تجهیزات به پارامترهای محدودکننده جریان و موقعیت آن بستگی دارد. تغییر در موقعیت محدودکننده جریان می‌تواند سبب افزایش جریان اتصال کوتاه شود.

در این پروژه یک محدود کننده جریان خطای ابررسانا در سمولینک متلب شبیه سازی و  بر روی یک ریزشبکه تست میشود.