اینورتر

مطالعه انواع ساختارهای چند سطحی مبدل سیستم های فتوولتاییک توان بالا

98,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

A Comparative Study of Different Multilevel Converter Topologies for High Power Photovoltaic Applications

دانلود مقاله

مقاله سال: ۲۰۱۶

نوع ژورنال:IEEE on power electronic and control

در این مقابه ساختارهای مختلف مبدل الکترونیک قدرت چند سطحی برای کاربردهای توان بالای سیستم فتوولتاییک مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ساختار مبدل های NPC، آبشاری پل H، خازن کلمپ، دیود کلمپ، Z source و quasi Z source شبیه سازی می شوند. ورودی هر یک از این مبدلها سلول خورشیدی است.

این پروژه در سمیولینک متلب شبیه سازی شده است.