1

نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه توزیع

69,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

Simulation of Grid-Connected Photovoltaic System

مقاله سال ۲۰۱۳

در این مقاله ساختار یک نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه توزیع مورد بررسی قرار میگیرد.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است.