9
84

پایدار ساز فازی بر روی سیستم کندور

110,000 تومان


توضیحات محصول

در این پروژه یک پایدار ساز فازی با استفاده از سیستم فازی سوگنو طراحی و بر روی سیستم چهار باسه کندور پیاده سازی شده است. سیستم تست شبیه سازی شده، از دو ناحیه متقارن که توسط دو خط ۲۳۰ کیلو ولت (دو خط توزیع شده ۱۱۰ کیلومتری و یک مدل گسترده ۲۲۰ کیلو متری) به مسافت ۲۲۰ کیلومتر به هم متصل شده اند تشکیل شده است. هر ناحیه به دو ژنراتور قطب صاف با نسبت ۲۰kv/900MVA مجهز شده اند. پارامترهای مربوط به ژنراتورها از پیوست درون مقاله اصلی انتخاب شده اند. بار توسط یک امپدانس ثابت مدل شده و ۴۱۳ مگاوات توان از ناحیه ۱ به ناحیه ۲ منتقل می شود.