2

کنترل توان اکتیو و راکتیو مبدل الکترونیک قدرت با روش مود لغزشی

89,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

Direct Active and Reactive Power Regulation of Grid-Connected DC/AC Converters Using Sliding Mode Control Approach

مقاله سال ۲۰۱۱

نوع ژورنال: IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS

در این مقاله یک روش کنترل مستقیم توان های اکتیو و راکتیو مدبل الکترونیک قدرت متصل به شبکه سه فاز ارائه میشود. استراتژی کنترلی پیشنهادی از روش کنترل مود لغزشی غیرخطی برای محاسبه ولتاژ کنترلی مبدل جهت حذف سریع خطاهای توان های اکتیو و راکتیو مبدل استفاده میکند.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده و دارای گزارش کار فارسی می باشد.