۱۱ فروردین ۱۳۹۹
بازدیدها: 1,075
بدون نظر

ژنراتورهای سنکرون بعنوان یکی از اجزای اصلی سیستم قدرت به حساب می اید. زمانی که قرار است یک ژنراتور سنکرون انتخاب کنیم، با محدودیت های ذاتی توان اکتیو و راکتیو دریافت شده از ژنراتور روبرو هستیم. ژنراتورها معمولا برای یک توان مشخص کیلووات یا مگاوات با ضریب توان ۰٫۸ مورد بهره برداری قرار می گیرند. برای نشان دادن این محدودیت شکل زیر را در نظر بگیرید. همانطور که مشاهده می کنید، توان اکتیو بر روی محور X و توان راکتیو بر روی محور Y نشان داده شده اند. ناحیه سبز رنگ نشان داده شده محدوده کار پایدار ژنراتور سنکرون نسبت به حد توان اکتیو و راکتیو می باشد. اگر توان های اکتیو و راکتیو اندازه گیری شده ژنراتور از ناحیه سبز رنگ خارج شوند، ژنراتور وارد ناحیه ناپایدار می شود.

reactive power curve

شکل زیر نیز اطلاعاتی مشابه با شکل فوق نشان می دهد، اما این شکل دارای جزئیات دقیق تری از محل هایی است که عملکرد ژنراتور سنکرون محدود می شود. عملکرد ژنراتور سنکرون در ناحیه سبز رنگ کاملا ایمن بوده و باید از عملکرد ژنراتور سنکرون در نواحی قرمز رنگ جلوگیری کرد. عملکرد ژنراتور در ناحیه زرد رنگ امکانپذیر بوده به شرطی که تحیلل دقیقی در سیستم انجام شود.  Typical generator reactivate power curve

در شکل بالا محدوده های مختلف توان راکتیو ژنراتور سنکرون برای ضریب توان پسفاز و پیشفاز نشان داده شده است. مشاهده می شود که منطقه پایدار ژنراتور سنکرون در محدوده بین ضریب توان پسفاز ۰٫۸ تا ۱ قرار دارد. هرچه از این محدوده فاصله بگیریم، با مشکلاتی در بهره برداری مواجه می شویم. به ویژه در محدوده ضریب توان پیشفاز، عملکرد ژنراتور کاملا ناپایدار است. همچنین ضریب توان پسفاز خیلی کم نیز منجر به ایجاد حرارت زیاد در رتور می شود که می تواند باعث آسیبهای جدی به آن شود. 

انتخاب ظرفیت ژنراتور مناسب

انتخاب ظرفیت ژنراتور سنکرون می تواند بصورت دستی یا با نرم افزار انجام شود. با این وجود توصیه می شود از نرم افزارهای شرکت های سازنده برای سایزینگ ژنراتور استفاده شود. در انتخاب ژنراتور عوامل متعددی موثر هستند که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم.

  1. مقدار کل باری که توسط ژنراتور تغذیه می شود.
  2. جریان راه اندازی بارهای موتوری
  3. ضریب قدرت
  4. ولتاژ و فرکانس
  5. مقدار افت ولتاژ و فرکانس مجاز
  6. سیکل بارگذاری
  7. بارهای غیرخطی