در Matpower شما می توانید پروژه های تکمیل نشده خود را تکمیل کنید و نکات آموزشی مربوط به پروژه خود را فرا بگیرید. همچنین در Matpower دوره های آموزشی و سمینارهای تخصصی برای دانشجویان مهندسی برق قدرت برگزار می شود که عبارتند از:

 

 

آموزش ها:

 • آموزش تخصصی نرم افزار دیگسایلنت (DigSILENT) در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته

             – آموزش DPL نویسی در دیگسایلنت

             – آموزش شبیه سازی دینامیکی در دیگسایلنت DSL

             – آموزش شبیه سازی استاتیکی در دیگسالنت

 • آموزش شبیه سازی در محیط سیمولینک (Simulink tutorial)
 • آموزش طراحی کنترل کننده های فازی نظیر پایدارساز سیستم قدرت فازی
 • آموزش منظق فازی (عملی و تئوری) با تولباکس فازی و برنامه نویسی در محیط متلب
 • آموزش بهینه سازی عصبی ـ فازی در متلب
 • آموزش تولباکس ANFIS
 • آموزش الگوریتم PSO برای حل مسائل بهینه سازی
 • آموزش شبکه عصبی برای حل مسائل بهینه سازی
 • آموزش کاپلینگ دیگسایلنت و متلب
 • آموزش نرم افزار Arduino
 • آموزش نرم افزار PSCAD
 • آموزش طراحی انواع مدار فرمان و قدرت
 • آموزش بهینه کردن پارامترهای کنترل کننده های نیروگاه با روش های فرا ابتکاری

 

سمینارهای تخصصی و کارگاه های آموزشی:

 •  ریزشبکه ها ( معرفی، ساختار و کنترل)
 • چالش های در ریزشبکه ها
 • کارگاه آموزشی Prezi
 • کاربرد نرم افزار دیگسایلنت در مطالعات ریزشبکه
 • کاربرد نرم افزار دیگساینت در مطالعات پایداری ولتاژ و فرکانس
 • روش های کنترل ریزشبکه
 • پایداری ولتاژ و فرکانس در ریزشبکه ها