5
6

الگوریتم MPPT سیستم فتوولتاییک

269,000 تومان


توضیحات محصول

در نیروگاه های خورشیدی به دلیل ماهیت تناوبی منبع انرژی اولیه نیازمند بکارگیری روشی برای بدست آوردن بیشترین توان در هر لحظه هستیم. استراتژی که در این مورد مورد استفاده قرار میگیرید، روش کنترل MPPT یا ردیابی نقطه ماکزیمم توان است. در واقع سلولهای خورشیدی باید بگونه ای کنترل شوند که در هر لحظه بیشترین توان را تولید کنند. یکی از الگوریتم های MPPT روش incremental conductance است که در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است.