fig4-2k14-1858-1864
3

الگوریتم MPPT نیروگاه فتوولتاییک

279,000 تومان


توضیحات محصول

در نیروگاه های تجدید پذیر نظیر نیروگاه های بادی و خورشیدی به دلیل ماهیت تناوبی منبع انرژی اولیه (باد و خورشید) نیازمند بکارگیری روشی برای بدست آوردن بیشترین توان در هر لحظه هستیم. استراتژی که در این مورد مورد استفاده قرار میگیرید، روش کنترل MPPT یا ردیابی نقطه ماکزیمم توان است. در واقع سلولهای خورشیدی باید بگونه ای کنترل شوند که در هر لحظه بیشترین توان را تولید کنند. یکی از الگوریتم های MPPT روش Perturb & Observe است که در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است.