P&O

الگوریتم P&O برای MPPT سلول خورشیدی

269,000 تومان


توضیحات محصول

 

سلول های خورشیدی یکی از منابع انرژی تجدیدپذیری هستند که امروزه استفاده فراوانی در ریزشبکه ها و سیستم های توزیع برق دارند. سلول خورشیدی استفاده شده در ریزشبکه ها به دلیل ماهیت تناوبی خود نیازمند یک الگوریتم کنترلی است تا در شرایط بحرانی بتواند عملکرد پایداری داشته باشد و باعث ایجاد پدیده های کیفیت توان نشود. یک سلول خورشیدی همیشه باید بیشترین نقطه توان را داشته باشد. یکی از روش های رسیدن به این هدف استفاده از الگوریتم های MPPT است. الگوریتم های MPPT که انواع مختلفی دارند باعث میشوند که سلول خورشیدی همیشه بیشترین توان را تولید کند.

در این پروژه اساس روش P&O در غالب یک ریزشبکه خورشیدی متصل به شبکه شبیه سازی شده است. در این پروژه ساختار یک سلول خورشیدی شبیه سازی و الگوریتم MPPT با استفاده از روش Perturb & Observe یا P&O با استفاده از مقالات مختلف و کتاب ها شبیه سازی شده است. سیستم شبیه سازی شده شامل یک سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه می باشد که از الگوریتم P&O استفاده میکند.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده و دارای گزارش کار فارسی نیز می باشد.