میکروتوربین

بررسی عملکرد میکروتوربین متصل به شبکه و جزیره

385,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

Modeling and Performance Analysis of Microturbine Generation System in Grid Connected/Islanding Operation

مقاله سال ۲۰۱۲

نوع ژورنال: IEEE JOURNAL of RENEWABLE ENERGY RESEARCH

در این پروژه ساختار یک ریزشبکه متشکل از یک میکروتوربین متصل به شبکه مورد مطالعه قرار می گیرد. توان تولیدی میکروتوربین پس از عبور از یک مبدل back to back و یک فیلتر توسط یک کلید قدرت در نقطه PCC به شبکه بالادست متصل میشود. برای تولید توان از ژنراتور سنکرون مغناطیسی دائم استفاده گردیده است. میکرو توربین استفاده شده در این مقاله یک توربین احتراقی کوچک با طرفیت نصب ۲۵تا۵۰۰کیلووات و سرعت چرخش خیلی زیاد میباشد.این مدل شامل گاورنر سرعت بلوک کنترل شتاب کنترل سیستم سوخت و کنترل دما میباشد.مدل توربین تک شفت مورد نظر است.تولید کننده توان یک ژنراتور سنکرون با اهنربایه دائم دارای دو قطب و روتور قطب صاف است. به خاطر سرعت شفت زیاد ژنراتور یک منبع ولتاژ ac فرکانس بالا خواهد بود.بدلیل اینکه توربین در سرعت بالا حرکت میکند بهمین دلیل ژنراتور AC یک ژنراتور فرکانس بالا است که نمیتواند مستقیما با شبکه AC کوپل شود.نتایج شبیه سازی نشان میدهد که سیستم میکروتوربین میتواند نیاز بار را هم در حالت مستقل و هم درحالت جزیره ای پاسخ دهد.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است و دارای گزارش کار فارسی نیز می باشد.