2

بررسی پایداری گذرا سیستم ۹ باسه IEEE

289,000 تومان


توضیحات محصول

یکی از جنبه های پایدرای سیستم قدرت پایداری گذرا یا پایداری سیگنال بزرگ است. پایداری گذار در سیستم قدرت به سرعت پاسخ کنترل کننده های موجود در سیستم نظیر گاورنر بستگی دارد. در این پروژه پایداری گذار بر روی سیستم تست IEEE 9 باسه مورد بررسی قرار میگیرد. این پروژه بصورت کدنویسی در محیط متلب یا ام فایل ارائه میشود. تمامی عناصر سیستم از قبیل باس ها، خطوط و بارها و همچنین ژنراتورها بصورت کد مدل شده و سپس ماتریس Y باس سیستم و ماتریس ژاکوبین آن محاسبه میشود. سپس از طریق پخش بار به روش نیوتن رافسون پایداری گذار سیستم مورد بررسی قرار میگیرد.