PMU
3

تخمین حالت سیستم قدرت با استفاده از PMU

189,000 تومان


توضیحات محصول

تخمین حالت سیستم قدرت روشی برای تخمین حالت کل باس های سیستم (از نظر دامنه و زاویه فاز ولتاژ) می باشد. یکی از دستگاه های اندازه گیری در سیستم های قدرت PMU می باشد. در این پروژه تخمین حالت سیستم قدرت با استفاده از PMU مطابق مقاله مرجع انجام شده است. تخمین حالت سیستم قدرت انجام شده در این پروژه بر روی سیستم تست IEEE 14 باسه و ۳۰ باسه انجام شده است. این پروژه بصورت کدنویسی شده در متلب می باشد.

این مقاله در ادامه پیوست شده است و می توانید ابتدا مقاله را مطالعه فرموده و در صورت هماهنگی با کار تحقیقاتی خود این پروژه را خریداری کنید.

دانلود مقاله مرجع