عایق و فشار قوی
689

تخمین طول عمر ترانسفورماتور قدرت

270,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

A framework for the Evaluation of Power Transformer Insulation Life in Electric Power System

دانلود مقاله

مقاله سال۲۰۱۷

در این مقاله تخمین عمر ترانسفورماتور قدرت در با استفاده از نرم افزار سیمولینک متلب انجام شده است. این پروژه مناسب درس طراحی عایق و فشار قوی می باشد. نتایج شبیه سازی در متلب کاملا مشابه به مقاله بوده و شکل ها دقیقا شکل های خود مقاله می باشند.

این پروژه بصورت کدنویسی شده در محیط متلب می باشد.