6

ردیابی نقطه بیشینه توان سیستم فتوولتاییک

389,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله

Maximum power point tracking for photovoltaic using incremental conductance method

مقاله سال۲۰۱۵

نوع ژورنال:Elesevier/ Energy Procedia

امروزه نیاز به کاهش نشر CO2 در محیط باعث شده تا شرکت های برق همواره به دنبال جایگزین کردن واحدهای تجدیدپذیر به جای واحدهای مرسوم که با سوخت فسیلی کار میکنند باشند. یکی از فناوری هایی که امروزه رشد چشمگیری داشته، سیستم فتوولتاییک است که بعنوان یکی از واحدهای تجدیدپذیر در ریزشبکه ها مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به ماهیت تناوبی انرژی خورشیدی و همچنین الزامات کیفیت توان، بکارگیری روشی برای افزایش راندمان سیستم و البته راضی نگه داشتن شرکت های برق از جنبه کیفیت توان ضروری است. روش کنترلی ردیابی نقطه بیشینه توان در سیستم های فتوولتاییک در چارچوب یک مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله از روش incremental conductance برای پیاده سازی این مهم استفاده شده است.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است و دارای گزارش کار فارسی نیز می باشد.