1
233

ردیابی نقطه توان ماکزیمم سلول خورشیدی

219,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

Testbench for Evaluations of Maximum Power Point Tracking Algorithms for Solar Energy Harvesting

مقاله سال: ۲۰۱۵

نوع ژورنال:IEEE

سلول خورشیدی یکی از واحدهای تولید توان در ریزشبکه ها هستند. به دلیل ماهیت تناوبی در منبع انرژی اولیه در سلول خورشیدی (تابش خورشید) توان خروجی این واحدها باید با یک برنامه مشخص کنترل شود. پایداری ریزشبکه شامل سلول خورشیدی مساله مهمی است که در برنامه ریزی و بهره برداری از آن باید مورد توجه قرار بگیرد.

در واحدهای تولید انرژی تجدیدپذیر که مبتنی بر سلول خورشیدی هستند، بکارگیری روشی برای داشتن توان تولیدی ماکزیمم در هر لحظه ضروری است. این عمل علاوه بر بالا بردن راندمان سیستم، پایداری و کیفیت توان سیستم DG را بهبود می بخشد. معمولا روش های MPPT در کنترل کننده های سلول خورشیدی مورد استفاده قرار می گیرند.

در این پروژه که در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است، الگوریتم MPPT سلول خورشیدی با دو روش فازی و P&O مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرد. در این پروژه ثابت می شود که الگوریتم MPPT با سیستم فازی اثربخشی بهتر نسبت به الگوریتم مرسوم P&O دارد.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است و دارای گزارش کار فارسی نیز می باشد.