mppt

ردیابی نقطه حداکثر توان سلول خورشیدی با روش incremental conductance

298,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

Maximum power point tracking for photovoltaic using incremental conductance method

مقاله سال: ۲۰۱۵

نوع ژورنال: Elsevier/ Energy Procedia

سلول خورشیدی یکی از منابع انرژی نو است که امروزه مورد توجه زیادی قرار گرفته شده است. با توجه به نفوذ واحدهای سلول خورشیدی در ریزشبکه ها و شبکه های توزیع امروزی، مهم ترین نگرانی در بهره برداری از این سیستم ها کنترل آنها می باشد. کیفیت توان ریزشبکه و سیستم توزیع تاثیر بسزایی از عملکرد این واحدها می پذیرد. بنابراین بکارگیری الگوریتم های کنترلی مناسب برای بهبود پدیده های کیفیت توان و کنترل سیستم ضروری است. یکی از روش های رسیدن به حداکثر نقطه توان ماکزیمم در سلول خورشیدی روش incremental conductance می باشد.

در این پروژه برای ردیابی نقطه حداکثر توان یا همان MPPT از روش incremental conductance استفاده شده است و نتایج نشان از موثر بودن این روش پیشنهادی برای بهبود عملکرد سیستم میدهد.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده و داری گزارش کار فارسی نیز می باشد.