77

ریزشبکه فتوولتاییک متصل به شبکه

265,000 تومان


توضیحات محصول

در این پروژه یک ریزشبکه فتوولتاییک به شبکه توزیع متصل میشود. این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است. سیستم فتوولتاییک مجهز به کنترل کننده MPPT با روش Incremental Conductance می باشد. خروجی واحد فتوولتاییک به یک اینورتر سه فاز سه ساق متصل شده و برای بهبود کیفیت توان از یک فیلتر در خروجی اینورتر استفاده شده است.