images

ریزشبکه هیبریدی با کنترل کننده های توان

290,000 تومان


توضیحات محصول

در این پروژه یک ریزشبکه هیبریدی متشکل از واحدهای پیل سوختی، توربین بادی، سیستم ذخیره کننده انرژی و سیستم فتوولتاییک در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است. این ریزشبکه به یک شبکه توزیع شعاعی متصل میشود. همه واحدهای مجهز به کنترل کننده های توان برای پایداری کردن سیستم در مواقع بحرانی هستند. بعنوان مثال در صورتی که یک خطای سه فاز در شبکه توزیع متصل به ریزشبکه اتفاق بیفتد، کنترل کننده های ریزشبکه این خطا را تغییر داده و متناسب با حالت گذرای پیش آمده شرایط پایداری را برای ریزشبکه مهیا میکنند. بمنظور بدست آوردن نتایج دقیق تر از مدل دینامیکی پیل سوختی در این پروژه استفاده شده است.

همچنین برای کنترل مبدل های الکترونیک قدرت در این پروژه از تبدیل abc به dq استفاده شده است.

این پروژه مناسب برای شبیه سازی پایان نامه در زمینه کنترل ریزشبکه در حالت گذرا و همچنین بعنوان پروژه برای درس حالت گذرا مقطع کارشناسی ارشد مناسب می باشد.