5

سیستم تست ۱۴ باسه IEEE

360,000 تومان


توضیحات محصول

در این پروژه شبکه ۱۴ باسه IEEE در نرم افزار دیگسایلنت شبیه سازی شده است. این سیستم۱۴ باسه دارای ۵ ژنراتور سنکرون همراه با ترانسفورماتورهای افزاینده ولتاژ می باشد که ولتاژ ۲۲ کیلو ولتی تولیدی ژنراتور را به ۲۲۰ کیلوولت رسانده و توان را به خطوط انتقال منتقل می کنند.  این سیستم همچنین دارای مجموع خطوط انتقال و بارها می باشد که برای مطالعات پخش بار، اتصال کوتاه و آنالیز مدال مورد مطالعه قرار می گیرد.