توربین

شبیه سازی توربین گازی در سیمولینک متلب

210,000 تومان


توضیحات محصول

در این پروژه یک توربین بادی بر اساس مقاله مرجعی که همراه پروژه پیوست شده است شبیه سازی می شود. در این پروژه یک توربین گازی مدلسازی شده و سپس به یک ژنراتور سنکرون متصل می شود. ژنراتور سنکرون مجهز به کنترل کننده ولتاژ یا AVR می باشد.

این پروژه در سیمولینک متلب انجام شده و دارای گزارش کار فارسی نیز می باشد.