201504728-1

شبیه سازی ریزشبکه هیبریدی بادی- خورشیدی

222,000 تومان


توضیحات محصول

در این پروژه یک ریزشبکه هیبریدی متشکل از توربین بادی و سلول های خورشیدی به یک شبکه توزیع متصل می شود. توربین بادی به کار رفته در این پروژه از نوع سرعت ثابت می باشد.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است.