Microsoft Word - thesci_5587_Manuscript_revB
1socOmegagui

شبیه سازی سیستم مدیریت دمای باتری خودرو الکتریکی

1,600,000 تومان


توضیحات محصول

امروزه استفاده از خودروهای برقی به دلیل افزایش انشار گازهای گلخانه ای افزایش یافته است. خودروهای برقی که در انواع مختلف تمام الکتریک یا هیبریدی ساخته می شوند از بانکهای باتری استفاده می کنند که این بانک باتریها نیازمند یک سیستم مدیریت دما هستند تا از افزایش دمای سلولهای باتری جلوگیری کرده و باعث افزایش راندمان و طول عمر باتری شود. ضمن اینکه عملکرد باتری ارتباط مستقیمی با دمای محیط آن دارد.

در این پروژه یک سیستم مدیریت دمای باتری در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است. به منظور اندازه گیری دما در این پروژه از ترمیستور استفاده شده است. بانک باتری از سلولهای لیتیومی تشکیل شده است که و این سلول ها به دو دسته نو و قدیمی دسته بندی شده اند. علت این دسته بندی این است که نحوه اثر بخشی سیستم کنترل دمای باتری که توسط یک فن با موتور dc کار میکند قابل نمایش باشد. به عبارت دیگر با اجرای این پروژه مشخص خواهد شد که سرعت چرخش موتور فن برای آن ترمیستور متصل به باتری های قدیمی بیشتر خواهد بود (زیرا دمای آنها در زمان بهره برداری بالاتر از دمای سلولهای نو است).در این پروژه به منظور تخمین ظرفیت باتری نیز از روش کلومب کانتینگ استفاده شده است.

همچنین برای این پروژه یک واسط کاربری یا GUI طراحی شده است که کاربر می تواند مقادیر دلخواه خود را مانند یک تاچ پنل وارد کند و خروجی های مورد نظر مانند سرعت چرخش موتور فن و میزان شارژ باتری را مشاهده کند.