Figure-1-Micro-turbine-generation-block-diagram

شبیه سازی میکروتوربین در سیمولینک متلب

250,000 تومان

شبیه سازی میکروتوربین متصل به شبکه توزیع در سیمولینک متلب


توضیحات محصول

میکروتوربین ها نوعی از توربین های حرارتی هستند که امروزه برای تولید برق در صنعت ریزشبکه و سمت توزیع استفاده میشوند. سابقه ي گسترش و توسعه روز افزون اين سيستم ها چندان طولاني نيست و به دهه اخير باز مي گردد.توسعه سيستم هاي توليد توان الكتريكي و حرارتي پر بازده تر با قابليت اطمينان بالاتر و با آلودگي كمتر يكي از نياز هاي روبه رشد صنعت در يال هاي آينده مي باشد و پيشرفت هاي سريع در اين زمينه فرصت هاي جديدي را براي استفاده كنندگان از الكتريسيته و گرما جهت كاهش هزينه ها , افزايش كيفيت و قابليت اطمينان وسايل مورد استفاده و همچنين كاهش خطرات زيست محيطي به وجود مي آورند.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است. در این پروژه یک میکروتوربین در ساختاری نظیر ریزشبکه به یک شبکه توزیع ۴۰ مگاولت آمپری متصل میشود و عملکرد آن مورد بررسی قرار میگیرد.