statcom

شبیه سازی D-STATCOM برای بهبود کیفیت توان و جبرانسازی توان راکتیو

289,000 تومان


توضیحات محصول

یکی از مشکلاتی که در شبکه های برق وجود دارد، وجود بارهای هارمونیک زا می باشد. در شبکه های توزیع بارهای غیرخطی مانند یکسوکننده ها وجود دارند که باعث ایجاد هارمونیک در سیستم شده و پارامترهای کیفیت توان را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی دیگر از مشکلاتی که در شبکه های برق وجود دارد، کمبود توان راکتیو به دلیل وجود بارهای اکتیو فراوان در سیستم می باشد.

در این پروژه یک DSTATCOM بگونه طراحی و شبیه سازی شده است که علاوه بر جبرانسازی توان راکتیو در شبکه، هارمونیک های ناشی از وجود بارهای غیرخطی را نیز کاهش می دهد.

DSTATCOM یکی از ادوات فاکتس می باشد که اصولا برای جبرانسازی توان راکتیو مورد استفاده قرار می گیرد و کاربرد آن در شبکه های توزیع برق می باشد.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است و دارای گزارش کار فارسی نیز می باشد.