2
43

پایداری سیستم قدرت چند ماشینه

398,000 تومان


توضیحات محصول

پايداري سيستم قدرت طبق تعريف عبارت است توانايي سيستم قدرت در باقي ماندن در حالت تعادل در شرايط عملكردي عادي سيستم و به دست آوردن نقطه كار متعادل جديد پس از حادث شدن اغتشاش در آن. در حالت كلي در ادبيات سيستم قدرت با چهار نوع پايداري استاتيكي، ديناميكي، گذرا و ولتاژ مواجه هستيم. راه هاي زيادي براي بهبود پايداري سيستم قدرت وجود دارد که یکی از آن راها استفاده از PSS و AVR است.

در این پروژه پایداری یک سیستم قدرت دو ماشینه متصل به یک شبکه بی نهایت توسط پایدارساز و کنترل کننده ولتاژ مورد بررسی قرار میگیرد. در این پروژه دو توربین بادی وجود دارد توسط خطوط انتقال دو مداره و تک مداره به شبکه بی نهایت متصل میشوند. توان تولیدی توسط توربین های بادی توسط ترانسفورماتورهای افزاینده ۲۰ کیلوولت به ۲۳۰ کیلوولت با توان نامی ۴۰۰ مگاولت آمپر منتقل میشود. بمنظور نمایش پایداری سیستم یک خطای سه فاز در یک زمان معین اعمال شده و پس از مدتی پاکسازی میشود.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است.