6

کاهش ریپل گشتاور موتور BLDC با کنترل کننده فازی

225,000 تومان


توضیحات محصول

موتورهای BLDC یکی از پرکاربردترین موتورهای الکتریکی در صنایع ابزار دقیق هستند و در جایی که دقت زیادی مورد نظر باشد به کار می روند. با توجه به كاربردها ي مهم و در حال گسترش موتورها  BLDC وضعيت این نوع موتورها روز به روز اهميت بيشتري مي يابد. از جمله ویژگی های موتورهای  BLDC ، مشخصه هاي بهتر سرعت- گشتاور، پاسخ ديناميك سريع، بازدهي بالا، عمر طولاني، عملكرد بدون نويز و گستره وسيعتر سرعت میتوان نام برد. هم چنين با توجه به اين كه نسبت گشتاور تحويلي اين موتور به اندازه آن از بسياري موتورهاي ديگر بالاتر است، بنابراين از آن دركاربرد هايي كه محدوديت فضا و وزن وجود دارد استفاده مي شود. اما عیب عمده آن ها ریپل گشتاور است که استفاده از این نوع موتور را با مشکلاتی روبه رو کرده است. در این پروژه هدف اصلی بهبود مشخصه گشتاور موتور در سرعت های پایین  است بطوریکه ریپل آن را با روش کنترلی مناسب کاهش دهیم.

کاهش ریپل گشتاور موتورهای BLDC با استفاده از کنترل ولتاژ لینک DC یا با استفاده از تجدیدساختار مکانیکی موتور انجام می شود. در این پروژه از روش کنترل ولتاژ لینک DC برای کاهش ریپل گشتاور موتور استفاده شده است. یک کنترل کننده فازی ترکیبی برای موتور شبیه سازی شده است بطوریکه رپیل گشتاور موتور را بصورت قابل توجهی کاهش می دهد. نتایج بدست آمده با یک کنترل کننده PI مرسوم مقایسه شده اند.

این پروژه دارای گزارش کار فارسی می باشد.