2
3434

کنترل تکمیلی سیستم قدرت دو ناحیه ای

398,000 تومان


توضیحات محصول

کنترل تکمیلی سیستم قدرت یکی از روش های حفظ پایداری سیستم و برآورده کردن الزامات کیفیت توان است. هنگامی که بار سیستم قدرت افزایش می یابد، سرعت توربین قبل از اینکه گاورنر بتواند ورودی بخار را با بار جدید تطبیق دهد، کاهش میابد. این کاهش سرعت توربین کاهش سرعت ژنراتور و در نتیجه کاهش فرکانس را به دنبال دارد. یک روش افزایش سرعت ژنراتور یا فرکانس اضافه کردن یک انتگرال گیر به سیستم است. واحد انتگرال گیر مقدار متوسط خطا را در یک دوره زمانی مشاهده و بر انحراف غلبه میکند. به علت توانایی انتگرال گیر برای بازگرداندن سیستم به نقطه تنظیم اولیه، این کار به عمل کنترل تکمیلی موسوم است. به علت پیوسته بودن تغییرات بار در سیستم، تولید به صورت خودکار براری بازگرداندن فرکانس به مقدار نامی تنظیم میشود. که به این روش کنترل خودکار تولید یا AGC میگویند. در واقع AGC در برگیرنده حلقه های کنترل تکمیلی برای پایداری سیستم قدرت است.

در این پروژه که در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است، حلقه کنترل تکمیلی با استفاده از کنترل کننده PID بر روی یک سیستم قدرت دو ناحیه ای نصب شده است.