AGC

کنترل خودکار تولید نیروگاه در حضور مزرعه بادی

289,000 تومان


توضیحات محصول

کنترل خودکار تولید یکی از روش های مرسوم کنترل نیروگاه های می باشد. در این روش کنترل بدون نیاز به زیرساخت های گستره مخابراتی فرمان های دیسپاچینگ بین واحدهای تولیدی بر اساس تغییرات بار بصورت محلی توزیع می شود. زمانی که بار اکتیو شبکه زیاد شود، سیستم کنترل خودکار تولید این تغییرات را تشخیص داده و به واحدهای کنترل کننده فرمان میدهد. در این سناریو که بار اکتیو شبکه زیاد می شود، فرکانس افت میکند و نیاز داریم تا سرعت ژنراتورها را با باز کردن والو ورودی بخار به توربین افزایش دهیم. این عمل که به کنترل اولیه نیز معروف است باعث پایداری فرکانس شبکه می شود.

حال زمانی که توربین های بادی وارد سیستم قدرت می شوند، عملکرد سیستم کنترل خودکار تولید دیگر به سادگی قبل نیست و باید در برابر تغییرات لحظه ای واکنش سریعی نشان دهد. زیرا توربین های بادی داری ماهیت تناوبی هستند و اتصال آنها به شبکه سراسری چالش های پایداری و قابلیت اطمینان را تشدید می کند.

در این پروژه یک سیستم قدرت دو ناحیه ای در نظر گرفته شده است. در ناحیه اول این سیستم یک مزرعه بادی متشکل از توربین های بادی سرعت متغیر  DFIG می باشد. همچنین سیستم قدرت دو تاحیه ای در هر ناحیه دارای دو ژنراتور سنکرون می باشد. این سیست قدرت همان سیستم ۴ ماشینه استاندارد کندور می باشد.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است.