pitch control

کنترل زاویه گام DFIG در سیستم قدرت

285,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

Frequency Regulation with Wind Power Plants

دانلود مقاله

مقاله سال ۲۰۰۸

نوع ژورنال: IEEE

توربین های بادی سرعت متغیر DFIG یک از متداولترین توربین های بادی در سیستم قدرت هستند. این توربین ها بخاطر قابلیت های کنترلی که دارند یکی از جنبه های مهم تحقیقاتی در انرژی های نو به حساب می آیند. در یک توربین بادی سرعت متغیر دو نوع کنترل کننده وجود دارند که بصورت متقابل با یکدیگر عمل میکنند. کنترل کننده سرعت و کنترل کننده زاویه گام. زمانی که سرعت باد از مقدار نامی اش کمتر باشد، برای اینکه توربین همیشه توان ماکزیمم را به شبکه تحویل دهد، کنترل کننده سرعت بطور پیوسته سرعت رتور را تنظیم میکند.

کنترل کننده زاویه گام نیز به همین صورت زمانی که سرعت باد از مقدار نامی بیشتر شود، سرعت رتور را ثابت نگه می دارد. یعنی به اندازه معین برای تولید توان از انرژی باد استفاده کرده و مابقی آن را توسط مکانیزمی که پره های توربین بادی دارند عبور می دهد. تغییرات کوچک در زاویه گام اثرات قابل توجهی در توان خروجی توربین بادی دارد.

در یک توربین بادی سرعت متغیر که به شبکه متصل میشود و بارهایی را نیز تغذیه میکند، باید مقداری ذخیره چرخان نیز برای آن درنظر گرفته شود تا در زمان بحرانی بتواند پایداری سیستم را تضمین کند. در این توربین ها برای رسیدن به این هدف از کنترل زاویه گام استفاده میشود. با استفاده از کنترل زاویه گام در توربین بادی، از حداکثر انرژی باد استفاده نشده و مقداری از آن هنگام برخورد به پره های توربین توسط مکانیزم کنترل گام عبور میکند یا رد میشود. در این حالت اگر فرکانس سیستم افت کند یا خطایی گذرا رخ دهد که توان اکتیو خروجی ژنراتور را به مخاطره بیاندازد، کنترل زاویه گام وارد عمل شده و با تغییز زوایه پره های توربین باعث میشود انرژی بیشتری از باد به پره ها برخورد کرده و سرعت توربین بیشتر شود.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده و دارای گزارش کار فارسی نیز میباشد.