speed control
FOC3

کنترل برداری موتور القایی تکفاز

98,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

Sensorless Indirect Stator Field Orientation Speed Control for Single-Phase Induction Motor Drive

مقاله سال ۲۰۱۰

نوع ژورنال:IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS

در این پروژه کنترل برداری بدون سنسور موتورهای القایی تکفاز مورد بررسی قرار می‌گیرد. استراتژی کنترل برداری در گذشته برای دستیابی به دینامیک خوب و سرعت پاسخ بالا مورد توجه ویژه قرار گرفته است. با این وجود این استراتژی به دلیل پیچیدگی آن کمتر در مورد موتور القایی تکفاز مطرح شده است. بااین وجود با توجه به پیشرفت روزافزون پردازنده‌ها و کاهش قیمت آن‌ها، این روش حتی برای موتورهای کوچک تکفاز نیز، در آینده نزدیک اقتصادی خواهد شد. به ویژه با حذف سنسور سرعت به کمک روش‌های تخمین سرعت، پیاده سازی این روش در ابعاد کوچک و با هزینه کم امکان پذیر می‌باشد. در این گزارش استراتژی کنترل در جهت میدان استاتور به همراه یک روش تخمین سرعت ساده که تنها از جریان‌های سیم پیچ اصلی و سیم پیچ کمکی استفاده می‌نماید مورد بررسی قرار می گیرد.

امروزه کنترل برداری در جهت میدان(FOC) ماشین‌های القایی به طور وسیعی برای بهبود دینامیک موتور به کار گرفته می‌شود. البته ساختار نامتقارن موتور القایی تکفاز تاثیر مهمی در طراحی استراتژی کنترل FOC دارد. در این گزارش استراتژی کنترل برداری بدون سنسور در جهت میدان استاتور (ISFOC) برای موتور القایی تکفاز معرفی شده و درایو موتور القایی تکفاز بر اساس آن طراحی شده است. این استراتژی کنترل مشابه روش کنترل برداری موتور القایی سه فاز می‌باشد،با این تفاوت که به دلیل عدم تقارن موتور القایی تکفاز، پارامترهای مربوط به سیم پیچ اصلی و سیم پیچ کمکی متفاوت می‌باشند. بنابراین موتور القایی تکفاز مانند یک موتور القایی دوفاز عمل نموده و معادلات آن پیچیده می‌گردد. برای حذف سنسور سرعت، از یک روش تخمین سرعت استفاده شده است. در این روش تخمین سرعت تنها با اندازه‌گیری جریان سیم پیچ اصلی و کمکی و براساس تخمین سرعت لغزش، انجام می‌پذیرد.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است و دارای گزارش کار فارسی نیز می باشد.